Dienstenpakket:

- woningbouw
- agrarische sector
- nieuwbouw
- verbouw
- uitbreidingen
- onderhoud

- schets - ontwerp
- definitieve tekeningen
- kostprijsbereking
- technische omschrijving
- bouwbegeleiding
- toezicht

- aanvragen vergunningen c.q. a.m.v.b. betreffende wet milieubeheer